วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization Technology)

เทคโนโลยีเสมือน เป็นเทคโนโลยีที่สามารถทำให้เครื่องแม่ข่าย (Server) หนึ่งเครื่อง สามารถมีระบบปฏิบัติการ (Operating System: OS) หรือระบบเสมือน (Virtual System) อยู่ภายในเครื่องแม่ข่าย ได้มากกว่าหนึ่งระบบปฏิบัติการ โดยใช้วิธีการสร้างชั้น (Layer) ของการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ทางกายภาพ (Hardware) กับระบบปฏิบัติการ ซึ่งเรียกว่า Hypervisor เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการให้ระบบปฏิบัติการหลายๆ ตัวในเครื่องสามารถใช้งานทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข้อเสีย
1. การใช้งานเครื่องเพียงเครื่องเดียว กรณีเกิดอุปกรณ์ เสียหาย มีผลทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ ซึ่งจะต้องมีการซื้อเครื่อง อย่างน้อย สองเครื่อง เพื่อเป็นระบบสำรอง
2. เสียทรัพยากรบางส่วนให้กับระบบ ของเทคโนโลยีเสมือน
3. เทคโนโลยีเสมือนยังไม่สนับสนุนอุปกรณ์ที่มีขายภายในท้องตลอดทั้งหมด จะต้องตรวจสอบจากบริษัทเจ้าของระบบเทคโนโลยีเสมือนว่าอุปกรณ์ใดที่สามารถใช้งานได้บ้าง
4. เป็นเทคโนโลยีที่อาจจะใหม่ในสายตาคนส่วนใหญ่ จึงทำให้การใช้งานเป็นไปได้ยากและก็กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงกัน
5. ผู้มีความรู้เรื่องระบบเสมือนภายในประเทศไทย ณ. เวลา นี้ ยังมีไม่มาก การแก้ปัญหาต่างๆ จะต้องพึ่งพาจากต่างประเทศเป็นหลัก แต่ ก็ไม่น่าเกินความสามารถคนไทย นะครับ
6. ถึงจะมีให้ใช้ฟรีก็ตามแต่ถ้าต้องการ คุณสมบัติพิเศษ ต้องมีการเสียเงินเพื่อซื้อหามาใช้งาน
7. ราคาของลิขสิทธิ์แพงพอตัวเหมือนกัน

ข้อดี
1. ลดการใช้เครื่องแม่ข่ายลงได้อย่างมาก กรณีใช้ใน ศุนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือไม่ว่าจะเป็นบริษัทไม่ใหญ่ก็ตาม
2. สามารถเพิ่มเครื่องที่อยู่ภายในได้ตามต้องการจนกว่าเครื่องจะรับไม่ได้ แค่คุณมีเงินซื้อ HDD RAM และที่สำคัญก็คือลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติการ ยกเว้น คุณใช้ของฟรี
3. ช่วยลดการบริหารจัดการเกี่ยวกับพื้นที่ในการจัดเก็บและดูแลเครื่องแม่ข่ายลงได้อย่างมาก ห้องเล็กๆอาจจะมีเครื่องแม่ข่ายอยู่เป็นร้อยก็ได้ นะ
4. ลดการใช้ระบบปรับอากาศลงได้อย่างมาก ทำให้ประหยัดไฟไปได้เยอะ เหลือเงินซื้อ HDD RAM เพิ่มอีกนะเนี่ย
5. ลดการใช้พลังงานลง เพราะตอนนี้ โรค เอ้ย โลกร้อน ทุกคนต้องช่วยกัน
6. ใช้งานระบบปฏิบัติการได้หลากหลาย
7. สนับสนุนระบบ vlan อยู่ภายในเทคโนโลยีเสมือน (บางยี่ห้ออาจทำไม่ได้นะต้องลองศึกษาดูนะ)
8. สนับสนุนระบบจัดเก็บข้อมูลประเภทต่าง ไม่ว่าจะ เป็น NAS , SAN เป็นต้น
9. มีระบบช่วยกระจายงานให้กับเครื่องแม่ข่ายที่ติดตั้งอยู่ โดยอย่างน้อยต้องต่อสองเครื่องขึ้นไป ไม่งั้นคงไม่ช่วยอะไร
10. กรณีทำการ ปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายระบบสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง โดยการย้าย ไปทำที่เครื่องอื่นที่มีเทคโนโลยีเสมือน (เหมือนกันนะครับ ) ก่อน และเมื่อปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยสามารถย้ายกลับมาทำต่อที่เครืองเดิมได้ โดยไม่ต้องทำการปิดระบบ
11. ลดปัญหาเรื่องของ down time ลงได้อย่างมาก จนอาจจะเหลือศูนย์ เพราะถ้ามีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับตัวอุปกรณ์ เทคโนโลยีเสมือนจะทำการย้าย ระบบปฏิบัติการที่อยู่ภายในเครื่อง ที่มีปัญหามาอยู่บนเครื่องที่ไม่มีปัญหา และเมื่อแก้ปัญหาเสร็จก็ย้ายกลับมาเหมือนเดิม
12. กรณีมีการ update ระบบ แล้ว มีปัญหาไม่สามารถเปิดเครื่องขึ้นมาได้ หรือไม่สามารถแก้ปัญหา อะไรได้ ก็สามารถย้อนเวลากลับไปก่อนหน้าได้ด้วย ซึ่งจะต้องทำการบันทึกไว้ก่อนนะ ไม่งั้นคงไม่สามารถช่วยอะไรท่านทั้งหลายได้ครับ ไม่ว่าจะมีของดี อย่างไร
13. มีระบบแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นปัญหาของอุปกรณ์ และโหลดของระบบ ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

อย่างไร ก็ตาม เทคโนโลยีเสมือน จะสามารถใช้งานได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับเราว่าเราได้ทำตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารเทศของแต่ละบริษัทได้กำหนดไว้

รายละเอียดโดยรวมได้มาจากเทคโนโลยีของ VMware โดยได้ทดสอบกับ VMware ESXi ดังนั้น เทคโนโลยีเสมือนของบริษัทอื่นๆ ควรทำการศึกษาเพิ่มเดิมและเปรียบเทียบดูนะครับ ว่าความสามารถของซอฟท์แวร์ใดจะเหมาะกับความต้องการของหน่วยงานของท่านหรือไม่ อย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น